Công Cụ Chuyển Đổi

1 feet to met 1

1 Feet bằng bao nhiêu mét

Feet (foot) là đơn vị đo chiều dài bao gồm hệ đo lường Anh/Mỹ. Feet hay còn gọi là foot, được viết tắt là ft. Feet là gì? Tên đơn vị: Feet/ foot, bộ Ký hiệu: ft Hệ đô lường: Hệ đo lường Anh/ Mỹ. 1 feet bằng bao nhiêu Mét (m) Theo quy định…

Xem thêm