Các loại cảm biến đo áp suất chính hãng, phổ biến hiện nay!

Cảm Biến Đo Áp Suất

Hiển thị 21 sản phẩm

Cảm biến áp suất là thiết bị dùng để đo áp suất, áp lực trong các đường ống dẫn hơi, khí, hóa chất… Các loại cảm biến áp suất giúp giám sát áp suất thực tế trên đường ống. Cảm biến áp suất chuyển những thông tin về màn hình hiển thị hay bộ điều khiển dưới dạng tín hiệu 4-20mA.