Y lọc (Y Strainers) được lắp đặt cho các hệ thống nước, hơi, dầu nóng, gas…Sử dụng Lọc Y giúp bạn loại bỏ các tạp chất, cáu cặn lẫn trong môi trường giúp đường ống sạch từ đó giúp bảo vệ và các thiết bị làm việc ổn định, lâu bền.

Lọc Y

Hiển thị 11 sản phẩm